Bez kategorii

Moja praktyka przepisywania oceny z przedmiotu (informacja dla studentów)

Autor: dr Ewa Łodygowska

Informacja dla studentów dotycząca przepisania oceny na podstawie „starego” indeksu:

Aby zaistniała możliwość zaliczenia aktualnie realizowanego przedmiotu (np. na drugim stopniu studiów) na podstawie wcześniej zaliczonego przedmiotu (np. na pierwszym stopniu studiów) należy spełnić parę warunków:

  1. „stary” przedmiot powinien mieć taką samą nazwę jak realizowany obecnie (czyli „psychologia kliniczna”=”psychologia kliniczna”, ale nie „psychologia ogólna”, „psychologia stosowana”, „psychoterapia”  itp.);
  2. ilość godzin powinna być taka sama lub większa (nie dotyczy to sumy godzin z wykładów i ćwiczeń – jeśli mają być zaliczone wykłady, pod uwagę będzie brana ilość godzin z zaliczonych już wykładów, bez uwzględniania godzin ćwiczeń); w niektórych przypadkach (m.in. studia niestacjonarne, studia o małej liczbie godzin) – podaję ilość koniecznych godzin;
  3. zaliczony przedmiot był realizowany na uczelni państwowej, nie wcześniej niż 5 lat przed obecnymi zajęciami;
  4. ocena uzyskana z zaliczenia „starego” przedmiotu wynosiła co najmniej 4,5 (nie biorę pod uwagę ocen z egzaminu poprawkowego itp.), w niektórych przypadkach 5.

I, uwaga, warunek konieczny!trzeba zjawić się u mnie osobiście, na początku danego semestru (w ciągu miesiąca), przedstawić się, zapoznać z warunkami przepisania i – jeśli się je spełnia – okazać „stary” indeks oraz wpisać na stosowną listę. Tylko to jest podstawą do przepisania oceny w trakcie sesji.

Wszelkich spóźnialskich, nieobecnych, niedoinformowanych, nieposiadających starych indeksów, wyręczanych przez życzliwych znajomych, zapraszam na egzamin/zaliczenie.

Przypominam przy okazji, że praktyka przepisywania ocen to kwestia uznaniowa – nie wynika z przepisów, lecz woli wykładowcy. Oczekuję więc, że osoby naprawdę zainteresowane taką możliwością, dopilnują swoich spraw w terminie zgodnie z w/w zasadami 🙂

About psychologiaity.com

psycholog dr n.społ. Ewa Łodygowska

Dyskusja

Możliwość komentowania jest wyłączona.