Bez kategorii

Egzamin i egzamin poprawkowy (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania do mnie:
 1. Czy można zdawać egzamin nie mając zaliczonych ćwiczeń? Nie można. Zgodnie z Regulaminem US warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
 2. Gdzie można znaleźć zagadnienia do egzaminu i  literaturę? Zawsze na początku zajęć podaję link do strony z literaturą (warto obejrzeć zakładkę „dla studentów US”), przed egzaminami – podaję również zagadnienia.
 3. Czy do egzaminu wystarczą tylko wiadomości z wykładów? Zazwyczaj tak. Warto jednak porównać zagadnienia do egzaminu z własnymi notatkami i uzupełnić treści w oparciu o podaną literaturę.
 4. W jakiej formie odbywa się egzamin? Zazwyczaj w formie pisemnej, w postaci testu – odpowiedzi do wyboru i uzupełnienia. Zawsze informuję każdy rocznik jak będzie wyglądał egzamin.
 5. Jak sprawdzana jest praca egzaminacyjna? Każdą pracę zawsze sprawdzam dwa razy. Zawsze podaję kryteria przekazując wyniki.
 6. Czy można mieć wgląd we własną pracę egzaminacyjną? Każdy student ma prawo wglądu we własny arkusz egzaminacyjny. Zapraszam w godzinach mojego dyżuru – w czwartek w godz. 12-14 (w sesji, z uwagi na wpisy i zaliczenia, czasem trzeba trochę poczekać), Krakowska, budynek H, pokój 37.
 7. Co można zrobić, jeśli do uzyskania oceny dostatecznej zabrakło jednego punktu? Brak jednego/pół/półtora punktu oznacza wykazanie się niewystarczającą wiedzą, czyli niespełnienie kryteriów zaliczenia egzaminu. W tej sytuacji pozostaje zaliczenie egzaminu w sesji poprawkowej.
 8. Kiedy można przyjść po wpis do indeksu? Po egzaminie umawiam się ze starostą roku, kiedy będą dokonywane zbiorowe wpisy. W wyznaczonym terminie starosta przynosi wszystkie, uzupełnione (!) indeksy i dokonuję wpisu ocen. Z uwagi na dużą liczbę studentów zazwyczaj nie praktykuję opcji indywidualnego zgłaszania się po wpisy.
 9. Czy istnieje możliwość zdawania egzaminu poprawkowego następnego dnia lub parę dni później po niezaliczonym egzaminie? Nie istnieje.
  Po pierwsze dlatego, że egzaminy poprawkowe zazwyczaj zalicza się w sesji poprawkowej – o terminie decyduje wykładowca (nie student).
  Po drugie dlatego, że materiał realizowany w ramach moich przedmiotów przeważnie jest obszerny i zawiera wiele złożonych zagadnień (często też istotnych w przyszłej pracy).
  W związku z tym, termin egzaminu poprawkowego ustalam w taki sposób, aby umożliwić studentom naprawdę rzetelne przygotowanie się do niego, gdyż jest to ostatnia szansa na zaliczenie przedmiotu.
 10. Czy istnieje możliwość zdawania egzaminu poprawkowego poza wyznaczonym terminem? Termin egzaminu poprawkowego ustala wykładowca. W przypadku grupy studentów obowiązuje jeden termin dla wszystkich; wszelkie manewry terminami zwiększają tylko chaos… W przypadku pojedynczego studenta – termin egzaminu poprawkowego ustala również wykładowca 🙂
 11. Jak długo trzeba będzie czekać na wyniki po egzaminie poprawkowym? Kwestia uzgodnienia i czasu przeprowadzenia egzaminu. Zazwyczaj o wynikach informuję tego samego dnia lub w ciągu dwóch najbliższych dni (zależy to od ilości prac do sprawdzenia i ilości egzaminów).
 12. Czy można być nieobecnym na egzaminie poprawkowym? Praktycznie rzecz biorąc – nie można: egzamin poprawkowy to ostatnia szansa na zaliczenie przedmiotu. Niepojawienie się na egzaminie grozi oceną niedostateczną. Termin egzaminu poprawkowego ustala wykładowca.
 13. Ile razy można zdawać egzamin poprawkowy? Zgodnie z Regulaminem Studiów US student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego. To oznacza, że – w ramach obowiązujących przepisów – studentowi, po niezdanym egzaminie, przysługuje tylko jedna możliwość poprawienia egzaminu z danego przedmiotu.
 14. Jaki zakres materiału obowiązuje do egzaminu poprawkowego? Obowiązuje zakres materiału zrealizowany w trakcie zajęć oraz podany w literaturze, zgodnie z listą zagadnień, przekazaną przed pierwszym egzaminem.
  Warto przypomnieć sobie zagadnienia, omawiane na wykładach, oraz kluczowe teorie i pojęcia.
 15. W jakiej formie odbędzie się egzamin poprawkowy? Egzamin poprawkowy odbywa się w formie pisemnej. Może to być test z możliwością wyboru odpowiedzi, jak również – zestaw pytań otwartych.
 16. Jak studenci – powtarzający rok/przedmiot – mają się przygotować do egzaminu? Należałoby porównać wykłady z poprzedniego roku z aktualnymi – pod kątem luk i rozbieżności. Następnie – warto uzupełnić braki w wiedzy sięgając po notatki z aktualnych wykładów i wskazaną literaturę. Trzeba prześledzić zagadnienia do egzaminu: może coś się zmieniło? Może trzeba coś nadrobić i uzupełnić? Warto przeanalizować, co stanowiło problem determinujący niezaliczenie egzaminu i przygotować się pod tym kątem.
 17. Jak – w przypadku poprawki – obliczana jest ogólna ocena z przedmiotu?  Różne są praktyki: niektórzy wykładowcy uśredniają obie oceny (niedostateczną i pozytywną z poprawki), inni wpisują po prostu ocenę z poprawki, jeszcze inni – obniżają ocenę ogólną. Ja stosuję nieco ostrzejsze kryteria oceny testu poprawkowego – kierując się tym, że student miał więcej – niż pozostali – czasu na opanowanie materiału. Ocena, uzyskana na egzaminie poprawkowym, stanowi ogólną ocenę z przedmiotu.

W przypadku pytań/ wątpliwości zawsze warto sięgnąć do źródeł – Regulamin Studiów US określa wyraźnie procedury, prawa i przywileje. Warto się z nim zapoznać.


Powiązane wpisy:

About psychologiaity.com

psycholog dr n.społ. Ewa Łodygowska

Dyskusja

Możliwość komentowania jest wyłączona.