Bez kategorii

This category contains 3 posts

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Autor: dr Ewa Łodygowska, psycholog Nazwa zaburzenia Zespół nadpobudliwości psychoruchowej funkcjonuje także jako . Ponadto zaburzenie to bywa również określane jako ADHD, co stanowi skrót od angielskiej nazwy zespołu. Objawy Zaburzenia uwagi:  Dziecko często nie jest w stanie utrzymać ciągłej i bliższej uwagi na szczegółach lub popełnia błędy z nieuwagi w szkole, pracy lub przy … Czytaj dalej

Egzamin i egzamin poprawkowy (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania do mnie: Czy można zdawać egzamin nie mając zaliczonych ćwiczeń? Nie można. Zgodnie z Regulaminem US warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Gdzie można znaleźć zagadnienia do egzaminu i  literaturę? Zawsze na początku zajęć podaję link do strony z literaturą (warto obejrzeć zakładkę „dla studentów US”), przed egzaminami – podaję … Czytaj dalej

Moja praktyka przepisywania oceny z przedmiotu (informacja dla studentów)

Autor: dr Ewa Łodygowska Informacja dla studentów dotycząca przepisania oceny na podstawie „starego” indeksu: Aby zaistniała możliwość zaliczenia aktualnie realizowanego przedmiotu (np. na drugim stopniu studiów) na podstawie wcześniej zaliczonego przedmiotu (np. na pierwszym stopniu studiów) należy spełnić parę warunków: „stary” przedmiot powinien mieć taką samą nazwę jak realizowany obecnie (czyli „psychologia kliniczna”=”psychologia kliniczna”, ale nie „psychologia … Czytaj dalej