Latest Post

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Autor: dr Ewa Łodygowska, psycholog Nazwa zaburzenia Zespół nadpobudliwości psychoruchowej funkcjonuje także jako . Ponadto zaburzenie to bywa również określane jako ADHD, co stanowi skrót od angielskiej nazwy zespołu. Objawy Zaburzenia uwagi:  Dziecko często nie jest w stanie utrzymać ciągłej i bliższej uwagi na szczegółach lub popełnia błędy z nieuwagi w szkole, pracy lub przy … Czytaj dalej

Kategorie

redaktor/główny autor

dr n. społ. Ewa Łodygowska, psycholog

inni autorzy

prof. n. med. Damian Czepita, okulista

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, psycholog i logopeda

prof. dr  hab. Teresa Rostowska, psycholog

prof. n. przyrod. Jerzy Vetulani, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik (1936-2017)

prof. dr hab. Maciej Witek, kognitywista komunikacji

dr n. hum. Agnieszka Widera-Wysoczańska, psycholog

dr n. społ. Karolina Rajewska-Rynkowska, psycholog

dr n. społ. Magdalena Chęć, psycholog

dr n. społ. Karol Karasiewicz,
psycholog

dr n. społ. Sylwia Olszewska, psycholog

dr n. hum. Dariusz Skowroński, psycholog i seksuolog kliniczny

dr n. społ. Elżbieta Pieńkowska, psycholog

dr n. społ. Andrzej Margasiński, psycholog

dr n. hum. Magdalena Grabowska, psycholog i seksuolog

dr Віталія Шебанова, psycholog (Ukraine)

Wykład dr Ewy Łodygowskiej