Margasiński

This tag is associated with 3 posts

Homofobia, homouprzedzenie czy homosceptycyzm?

Autor: dr Andrzej Margasiński, psycholog We współczesnym dyskursie społecznym niewiele jest równie kontrowersyjnych pojęć jak homoseksualizm i homofobia. Kontrowersyjnych ze względu na wieloznaczne rozumienie, na ogół błędne stosowanie, szeroki społeczny kontekst, „gorący” politycznie temat. Problem jest sporadycznie podejmowany przez polskich psychologów i psychiatrów – być może ze względu na wyżej wymienione czynniki. Obserwować można pojawianie … Czytaj dalej

Badania: Pułapki diagnozy psychologicznej na przykładzie Efektu Barnuma i tzw. Syndromu Dorosłych Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej

Autor: dr Andrzej Margasiński, psycholog Wprowadzenie Status jednostek nozologicznych a praktyka psychologiczna Terapeuci, będący blisko cierpiącego i poszukującego pomocy człowieka, nierzadko jako pierwsi dostrzegają mechanizmy psychologiczne, wcześniej nie opisywane. W rezultacie z obszaru praktyki terapeutycznej często generowane są opisy i postulaty wprowadzenia nowych zaburzeń, bądź chorób. Każda jednostka chorobowa wymaga precyzyjnego opisu przyczyn, specyficznych objawów … Czytaj dalej

Krytyka: Antropologia Judith Butler a jej konsekwencje edukacyjno-wychowawcze

  Autor: dr Andrzej Margasiński, psycholog W ostatnich latach obserwujemy w Polsce dynamiczną ekspansję koncepcji genderowych obejmujących zarówno regulacje prawne, jak i programy wychowawcze. Do głównych postaci tego nurtu należy Judith Butler, amerykańska filozofka i feministka, której praca Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity (w Polsce wydana pod zmienionym tytułem: J.Butler: Uwikłani w … Czytaj dalej