Dla rodziców, niezbędnik rodziców, z pogranicza psychologii i okulistyki

Okiem okulisty – Czy należy badać wzrok dziecka?

Autor: prof. n. med. Damian Czepita, specjalista chorób oczu

Często rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich dzieci mogą mieć problemy ze wzrokiem. Dzieci twierdzą, że „widzą dobrze”, bo zazwyczaj nie mają porównania w postaci doświadczeń z ostrym widzeniem, bądź postępująca powoli wada sprawia, że przyzwyczają się do niej, nie odnotowując pogorszenia jakości widzenia. Zdarza się, że dzieciom z wadami wzroku udaje się „prześliznąć” przez rutynowe badanie przez pielęgniarkę w szkole, a dopiero nauczyciel lub psycholog (podczas badania psychologicznego) sygnalizuje, że ze wzrokiem dziecka dzieje się coś nieprawidłowego. Rodzice mogą mieć tendencje do bagatelizowania tego problemu, bo przecież dziecko ogólnie daje sobie radę. Czy więc lepiej zdać się na własną, rodzicielską intuicję, czy wykonać badanie wzroku u okulisty? Czy można poczekać parę lat? Czy dziecko może „wyrosnąć” z wady wzroku?

W tej kwestii wyrazi opinię wybitny okulista, lekarz z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, prof. n. med. Damian Czepita:

„Wady refrakcji są to wady wzroku, w których promienie świetlne wpadające do oka nie są ogniskowane na siatkówce.

źródło: weissklinik

Oko można porównać do cebuli. W przedniej części oka znajduje się rogówka. W głębi – soczewka. Całą gałkę oczną od wewnątrz wyściela bardzo czuła tkanka – siatkówka. Wpadające do oka promienie świetlne są załamywane najpierw przez rogówkę, a następnie przez soczewkę. Dzięki temu światło skupia się na siatkówce. Jest ono w niej przetwarzane i przekazywane do mózgu.

Wady refrakcji można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • nadwzroczność,
  • krótkowzroczność oraz
  • niezborność tzw. astygmatyzm.

W Polsce 42% uczniów ma nadwzroczność, 13% krótkowzroczność, a 4% niezborność. Nadwzroczność występuje nieco częściej wśród chłopców, a krótkowzroczność u dziewcząt.

Nadwzroczność jest najbardziej „bezpieczną” wadą wzroku. Bardzo często jest ona spowodowana tym, że gałka oczna jest trochę za mała i wówczas promienie świetlne ogniskują się za siatkówką. W miarę jak dziecko rośnie, powiększa się oko i wada powoli zmniejsza się.

Krótkowzroczność spowodowana jest tym, że gałka oczna jest trochę za długa i wówczas światło skupia się przed siatkówką. Niestety w miarę wzrostu dziecka, rośnie oko i wada powiększa się. Krótkowzroczność występuje u osób, które dużo czytają i piszą oraz intensywnie pracują przy komputerze. Stwierdzono, że wada ta może być dziedziczona.

W niezborności dochodzi do zniekształcenia rogówki lub soczewki. Wówczas to na siatkówkę padają zniekształcone promienie świetlne. Na szczęście astygmatyzm nie ma tendencji do powiększania się.

Osoby z wadami wzroku powinny czytać i pisać w odpowiednim oświetleniu, nosić zapisane okulary oraz kontrolować oczy. Dzieci z wadami refrakcji powinny zgłaszać się do okulisty raz na pół roku.

okulary


Źródło: Kurier Szczeciński, 13.02.2004 – materiał udostępniony za zgodą Autora

Prywatna praktyka

About psychologiaity.com

psycholog dr n.społ. Ewa Łodygowska

Dyskusja

Możliwość komentowania jest wyłączona.