narzędzia

Struktura wywiadu psychologicznego – przeprowadzanego z rodzicem dziecka

Autor: psycholog dr Ewa Łodygowska

WYWIAD PSYCHOLOGICZNY – jedna z propozycji

 1. DANE BIOGRAFICZNE:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • data urodzenia,
 • zamieszkanie,
 • imiona rodziców,
 • numer przedszkola/szkoły, klasa

2. OKREŚLENIE PROBLEMU:

 • pytania o przyczyny rozmowy/wizyty,
 • pytania o to, co niepokoi rodziców,
 • pytania o oczekiwania/cel wizyty

3. ANALIZA STRUKTURY RODZINY DZIECKA:

 • czy jest to rodzina pełna, rozbita – z jakiego powodu, zrekonstruowana,
 • ile jest osób w rodzinie, ile lat mają rodzice, czym się zajmują – wykształcenie, zawód, miejsce pracy, ile godzin dziennie poświęcają na wykonywanie pracy;
 • rodzeństwo – ich wiek, płeć, czy miały podobne trudności w nauce, zachowaniu itp.

4. ANALIZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DZIECKA:

 • przebieg ciąży: która to ciąża z kolei, czy w jej trakcie matka zażywała leki, jak się czuła;
 • poród – czy był prawidłowy, jaka była waga i długość dziecka po urodzeniu, wynik w skali Apgar, czy zaistniały podczas porodu jakieś trudności (niedotlenienie, okręcenie pępowiną),
 • rozwój motoryczny we wczesnym okresie: kiedy dziecko zaczęło siadać, czy i kiedy raczkować, kiedy chodzić,
 • rozwój motoryczny we okresie przedszkolnym: jak radziło sobie z zadaniami typu: wspinanie, bieganie, rytmika, jazda na rowerku, zapinanie guzików, sznurowanie butów;
 • rozwój motoryczny w późniejszym okresie: jak radzi sobie z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem, czy jest sprawne ruchowo, czy jest spokojne ruchowo czy nadruchliwe, czy często wierci się i nie może usiedzieć w miejscu, którą ręką pisze

5. ANALIZA ROZWOJU PSYCHICZNEGO DZIECKA:

 • czy dziecko było karmione piersią – jak długo,
 • czy przez cały czas było wychowywane przez rodziców (jeśli nie to – przez kogo),
 • jak długo było pod opieką matki po urodzeniu,
 • kiedy dziecko zaczęło mówić, jak przebiegał rozwój mowy (kiedy pojawiły się pierwsze słowa, zdania), czy obecnie nie ma wad artykulacji,
 • czy miało trudności adaptacyjne np. w żłobku, przedszkolu,
 • jak reaguje na sytuacje trudne,
 • czy ma raczej stabilne, czy zmienne nastroje,
 • jakie uczucia u niego dominują,
 • czy często płacze – z jakiego powodu,
 • czy jest agresywne – jak to się przejawia,
 • w jakim stopniu kontroluje emocje,
 • czy jest samodzielne,
 • z kim z rodziny jest najbardziej związane,
 • czy chętnie się zwierza czy jest raczej zamknięte,
 • czy przejawia jakieś emocje, które niepokoją rodzica,
 • czy zaistniały w życiu dziecka jakieś dramatyczne wydarzenia (rozwód rodziców, wypadek, przemoc, molestowanie seksualne, inne)

6. STAN ZDROWIA DZIECKA:

 • czy aktualnie na coś choruje, czy bierze leki,
 • czy przechodziło choroby zakaźne – jakie,
 • czy cierpi na jakąś przewlekłą chorobę i bierze leki – jakie, czy znajdują się pod systematyczną opieką specjalisty,
 • czy często choruje – jak często i na co,
 • czy miało jakieś urazy głowy, utraty przytomności, drgawki – kiedy to było i w jakich okolicznościach,
 • czy leżało w szpitalu – jak długo, w jakim było wieku i z jakiego powodu,
 • czy ma prawidłowy wzrok i słuch,
 • czy miało złamania rąk,
 • czy przejawia jakieś objawy, które mogą niepokoić np. bóle brzucha, głowy, wymioty, „wyłączenia” uwagi, lęk przed zmianą otoczenia/nowymi sytuacjami, moczenie nocne, stereotypie, inne

7. FUNKCJONOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE:

 • jak przebiegała jego „droga edukacyjna” – czy rozpoczęło naukę zgodnie z wiekiem, czy było odroczone,
 • czy zmieniało często placówki,
 • jakie miało trudności w przedszkolu, w klasach początkowych,
 • czy powtarzało klasę – którą,
 • czy miało nauczanie indywidualne, kształcenie specjalne,
 • jak radzi sobie obecnie, z czym ma największe trudności, z czego odnosi największe sukcesy,
 • jak zachowuje się w szkole – czy jest aktywne, bierne, zaangażowane itp.,
 • jakie ma oceny,
 • czy chętnie chodzi do szkoły, jakie są przyczyny jego absencji

8. RYTM DNIA DZIECKA:

 • o której wstaje,
 • czy je śniadanie (kto mu je robi),
 • czy samo idzie do szkoły,
 • jak długo przebywa w szkole (czy przebywa w świetlicy, ma zajęcia dodatkowe).
 • co robi po powrocie do domu – ile czasu poświęca na odrabianie lekcji, rozrywkę, zajęcia dodatkowe, obowiązki,
 • o której chodzi spać

9. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW:

 • odrabianie lekcji – czy pamięta, co było zadane, czy ma własne miejsce do odrabiania lekcji, czy ma określoną godzinę siadania do odrabiania lekcji, jak długo trwa odrabianie lekcji, czy trzeba go nakłaniać i mu pomagać, z uczeniem się czego ma największe trudności, jakie emocje towarzyszą mu podczas odrabiania lekcji, czy jest wytrwałe, męczliwe, samodzielne itp.,
 • inne obowiązki – jakie ma inne obowiązki, czy wykonuje je bez przypominania itp.

10. USTALENIE RELACJI PANUJĄCYCH W RODZINIE:

 • ile czasu rodzice poświęcają dziecku,
 • z kim dziecko jest najbardziej związane emocjonalnie – z kim najczęściej rozmawia, komu się zwierza;
 • kogo się boi – z jakiego powodu,
 • jakie stosunki panują między nim a rodzicami i rodzeństwem,
 • czy w rodzinie zdarzają się kłótnie – z jakiego powodu, agresja – kto jest agresorem, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków – kto jest uzależniony,
 • czy któryś z rodziców cierpi na chorobę psychiczną, jest leczony z tego powodu,
 • czy dziecko jest podporządkowane czy buntuje się

11. OKREŚLENIE WARUNKÓW MATERIALNYCH, MIESZKANIOWYCH RODZINY:

 • czy rodzina mieszka samodzielnie – czy z dziadkami lub innymi osobami,
 • ile pokoi ma rodzina,
 • czy dziecko ma własny pokój, łóżko, stół do odrabiania lekcji,
 • jaka jest sytuacja finansowa rodziny – czy rodziców stać na zapewnienie wszystkich podręczników i pomocy szkolnych, czy dziecko może wyjeżdżać na wakacje, czy rodzice mogą zapewnić pomoc w postaci korepetytora itp.
 • czy rodzice korzystają z zasiłków, pomocy instytucji

12.ANALIZA METOD WYCHOWAWCZYCH (KAR I NAGRÓD):

 • jakie są stosowane nagrody – za co, w jakiej formie (jeśli są to pochwały – to jak są formułowane)
 • jakie są kary – za co, jak długo trwają,
 • czy rodzice są jednomyślni i konsekwentni, czy zdarza się sytuacja, kiedy jedno z rodziców kara, a drugie nagradza,
 • czy zdarza się, że jedno z rodziców ukrywa jakieś zachowanie dziecka przed drugim

13. RELACJE SPOŁECZNE DZIECKA:

 • czy dziecko lubi swoją klasę,
 • czy ma tam bliskich kolegów,
 • czy łatwo nawiązuje kontakty z innymi dziećmi,
 • czy ma kolegów spoza szkoły – czy są to dzieci raczej młodsze, rówieśnicy, czy starsze, czy ulega wpływom

14. ZAINTERESOWANIA DZIECKA:

 • jakie są zainteresowania dziecka,
 • co lubi robić w czasie wolnym od zajęć (jeśli gra w gry komputerowe – to jakie, jak długo),
 • kim chce być w przyszłości,
 • czy chodzi na jakieś dodatkowe zajęcia – jakie, jak często

15. FORMY POMOCY UDZIELONE DOTYCHCZAS DZIECKU:

 • czy chodziło na jakieś zajęcia wyrównawcze,
 • czy uczestniczyło w terapii – jakiej, z jakiego powodu, z jakim skutkiem
 • czy miało już badania psychologiczne – kiedy, gdzie, z jakiego powodu, jakie były ich wyniki

2046


Powiązane artykuły:

Reklama

About psychologiaity.com

psycholog dr n.społ. Ewa Łodygowska

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s