osobowość; umiejętność

This category contains 5 posts

Poczucie kontroli – zewnątrz- i wewnątrzsterowność

Autor: dr n. społ. Ewa Łodygowska, psycholog Poczucie kontroli w teorii społecznego uczenia się Podstawą teoretyczną dla zdefiniowania pojęcia poczucia lokalizacji kontroli wzmocnień była teoria społecznego uczenia się przedstawiona przez J. Rottera (1954, 1960, 1967, Rotter i in. 1972, za: Drwal, 1978). Według tej koncepcji –  jednostka zaspokaja swoje potrzeby, dzięki różnym zachowaniom instrumentalnym. Uzyskuje … Czytaj dalej

Bariery komunikacyjne

Autor: dr Ewa Łodygowska, psycholog, dr Karolina Rajewska-Rynkowska, psycholog Czym jest bariera komunikacyjna? Otóż – jest ona pewną przeszkodą w komunikacji, która w najlżejszej wersji utrudnia płynność i kontakt, a w najbardziej „hardcorowej” – prowadzi do konfliktów i nieporozumień. Bariera komunikacyjna wiąże się z różnymi elementami procesu komunikowania się i może oznaczać nieprecyzyjność wypowiedzi lub … Czytaj dalej

Jak zwiększyć motywację do zmiany nawyków żywieniowych?

Autor: dr n. społ. Sylwia Olszewska, psycholog Funkcjonowanie dorosłego człowieka we współczesnym świecie w obliczu wielu zmian i szybkiego tempa rozwoju jest efektem konfliktów na wielu płaszczyznach życia człowieka: pracy, zdrowia, rodziny. Praca i rodzina to dwa ważne aspekty życia człowieka. Pogodzenie wszystkich ról życiowych rodzi konflikty wewnętrzne, gdyż człowiek staje przed dylematem, któremu aspektowi … Czytaj dalej

Autoprezentacja w pracy z ludźmi

Autorzy: dr n. społ. Karolina Rajewska-Rynkowska, psycholog; dr n. społ. Ewa Łodygowska, psycholog Pojęcie autoprezentacji Człowiek od najmłodszych lat uczy się sztuki autoprezentacji. Już w dzieciństwie wpajane są normy zachowania. Bardzo szybko nabywana jest zasada, że inne reguły postępowania obowiązują wśród najbliższych, a inne – u obcych. Dziecko wcześnie zaczyna rozumieć, że jego sposób zachowania … Czytaj dalej

Asertywność, czyli sztuka nie tylko mówienia „nie”

Autor: psycholog dr Ewa Łodygowska Błędne rozumienie pojęcia asertywności Asertywność to pojęcie, które pojawiło się w naszym języku kilkanaście, kilkadzieścia lat temu i funkcjonuje w komunikacji społecznej jako określenie pewnej postawy BŁĘDNIE rozumianej jako umiejętność odmawiania. Ludzie, którzy mają problemy z odmawianiem, określają siebie jako nieasertywnych. Tymczasem asertywność nie ogranicza się jedynie do umiejętności mówienia „nie”! … Czytaj dalej